Customer Support

Customer Support

สามารถสั่งซื้อสินค้า โดยที่ไม่สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ได้ หรือ ไม่

 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนสมัครก่อนทำการสั่งซื้อ โดยสามารถสมัครได้ง่ายๆในขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อใช้แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า รวมถึงข้อมูลำสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีตรวจสอบสถานะสินค้า (Track My Order)

 • หลังจากสินค้าถูกจัดส่ง ทางลูกค้าจะได้รับอีเมล์แจ้ง รหัสจัดส่งค้า และ ลิงค์สำหรับตรวจสอบสถานะสินค้าของ บริษัทฯขนส่ง หรือสามารถตรวจสอบได้จากเมนู ORDER TRACKING โดยใส่เลขรหัสสั่งซื้อ และ อีเมล์ ที่ลงทะเบียนกับทางร้านค้า

สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดส่งสินค้า หรือ รายละเอียดการสั่งซื้อหลังทำรายการเรียบร้อยแล้ว ได้หรือไม่

 • สามารถเเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ได้ถูกจัดส่งเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง Line: @giantmovement หรือ Email: sales@appleholding.com

บริษัทฯจัดส่งสินค้าในรูปแบบใดบ้าง

 • หากมิได้มีการเรียกร้องการจัดส่งสินค้าจากทางลูกค้าในกรณีพิเศษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทฯขนส่ง เคอร์รี่ เอ็กซ์เพลส จำกัด

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 • ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 2-3 วันทำการ ไม่รวมวันอาทิตย์

สามารถตรวจสอบค่าขนส่งได้อย่างไร

 • ค่าบริการจัดส่งสินคาจะแสดงอยู่ในหน้ายอดรวมก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าสินค้า

หากไม่สามารถรับสินค้าได้ตามวันที่กำหนด ควรทำอย่างไร

 • เจ้าหน้าที่ขนส่งจะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดรับสินค้า หากลูกค้าไม่สะดวกรับสินค้า ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่ออีกครั้งในวันถัดไป อย่างไรก็ตามถ้าลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้ภายใน 5 วัน สินค้าจะถูกส่งคืนมาที่บริษัทฯ และจะมีค่าบริการในการจัดส่งใหม่อีกครั้ง

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อของทางเว็บไซต์

 • สินค้าต้องไม่อยู่ในสถานะการจัดส่งให้กับทางบริษัทฯขนส่งสินค้า

 • คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะไม่สามารถกู้คืนได้

 • ส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่ใช้ในการสั่งซื้อจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

 • ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อบางรายการได้

 • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของทางเว็บไซต์ ลูกค้าไม่สามารถขอให้นำเสนอสินค้าราคาเดิมได้

 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน ทำการ

มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ไม่

 • ไม่มี

นโยบายการคืนสินค้า

 • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทฯขนส่งได้ส่งสินค้าถึงที่อยู่จัดส่งตามที่ลูกค้าระบุ จนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งกลับมา (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ คือ สินค้าดิจิทัล เช่น อีบุ๊ค(E-Book) ซอฟต์แวร์ออนไลน์ วีดีโอออนไลน์ ฯลฯ

 • สินค้าบางชนิดอาจมีรับประกันเพิ่มเติม โดยใบรับประกันจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าชนิดนั้นๆ

 • สินค้าที่สามารถคืนและรับเงินคืนได้จะต้องอยู่ในเหตุผลของการคืนสินค้า และตรงตามเงื่อนไขดังนี้

  • สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา

  • สินค้าผิด หรือ ไม่ถูกต้อง

  • ฟังก์ชั่นการใช้งานไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือ

  • สินค้าหมดอายุ

  • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

  • สินค้าที่จะคืนต้องไม่ผ่า่นการใช้งาน

  • สินค้าที่จะคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม

 • สินค้าที่สามารถคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่จะต้องอยู่ในเหตุผลของการคืนสินค้า และตรงตามเงื่อนไขดังนี้

  • สินค้าประเภทสวมใส่ที่มีขนาดไม่พอดี หรือผิดขนาด

  • สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่

  • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

 • เอกสารที่จำเป็นในการคืนสินค้า

  • เอกสารทุกอย่างที่ส่งมาพร้อมกับสินค้า เช่น ใบรับประกันสินค้าหรือคู่มือการใช้งานสินค้า

  • เอกสารบัญชีธนาคารเพื่อโอนคืนค่าสินค้า

  • จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม

บริษัทมีหน้าร้าน หรือ ไม่

 • ทางบริษัทฯเป็นผู้นำเข้าแบรนด์สินค้าจากต่างประเทศโดยไม่มีหน้าร้าน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของพื้นที่จุดจำหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯมีอยู่ ดังนั้นทางบริษัทฯจึงจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ไม่สะดวกไปหน้าร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือไม่มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของลูกค้า

สามารถเข้ามาซื้อสินค้าที่บริษัทได้ หรือ ไม่

 • กรณีที่ลูกค้าต้องการเห็นสินค้าจริง ทางบริษัทสนับสนุนให้ลูกค้าเข้าเลือกซื้อสินค้าของบริษัทฯกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

ร้านตัวแทนจำหน่ายมีสินค้าเหมือนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ไม่

 • สินค้าบางรายการอาจไม่มีจำหน่าย หรือ หมดสต็อค จากทางหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย รบกวนลูกค้าติดต่อสอบถามสินค้ากับทางหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายก็เข้าไปซื้อสินค้า

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

 • บัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และ อเมริกันเอ็กซ์เพลส 

 • อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง

 • เก็บเงินปลายทาง